Alla våra handlingar grundar sig i kärlek eller rädsla. Vad styr det du är i just nu?